Споразумение за развод, когато нямате деца от брака

споразумение развод

Документи, които са необходими за развод по взаимно съгласие и сключване на споразумение за развод: ✓ Молба за развод по взаимно съгласие ✓ Споразумение за развод, когато нямате деца от брака ✓ Декларация за материално и имотно състояние ✓ Сведение за съпрузите ✓ Съобщение за прекратен граждански брак ✓ Удостоверние за сключен граждански брак – … Продължение

Припознаване на дете без брак

иск за бащинство

Много често двама души живеят на семейни начала и от връзката им се ражда дете. По една или друга причина отношенията им се влошават и се разделят, но има дете. Законът предоставя възможност, когато едно дете е родено извън брака,  да бъде припознато от неговия баща. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ПРИПОЗНАВАНЕ НА ДЕТЕ Припознаването е юридически способ, … Продължение