7 неща, които да направите за да се отървете от колекторска фирма

Адвокат за защита от колекторска фирма

Много клиенти идват в кантората с един и същ проблем – колекторските фирми ги тормозят. Миналата седмица дойде поредния клиент, който се интересуваше могат ли да го вкарат в затвора за неплатено старо задължение от преди 9 години. Отговорът на този въпрос е , категорично не.

Случаят е следният:

Звъни Ви телефона. Вдигате и Ви информират, че се обаждат от колекторска фирма и че имате парично задължение по кредит, кредитна карта или за неплатена сметка за телефон за която сте забравили. След това ви съобщават някакви висока сума и започват да ви плашат със съд и затвор. Свържат ли се веднъж с Вас, започват да звънят всеки ден, включително и през почивните дни. Не се съобразяват с часовия диапазон и звънят. Има и случаи да посещават жилищата на хората.

На въпрос от коя фирма се обаждат, отговорят от колекторска фирма. Не казват име на фирмата.
На въпрос бихте ли се представили с три имена и длъжност, отговор — не. Стават нагли и агресивни. Вероятно така ги учат по време на предварителното им обучение.
В такава ситуация Ви съветвам да отговаряте, че не разговаряте с непознати и да прекратите разговора. Със сигурност ще Ви позвънят отново и отново. При това положение се свържете с адвокатза защита от колекторски фирми.

Защо това позвъняване е неприемливо?

Колекторските фирми нямат право да ползват личните Ви данни, в това число имената Ви, телефонен номер, финансовите Ви задължения към определен кредитор, дори в договора Ви да е записано,че кредиторът може да предоставя личните Ви данни на колекторски фирми. Оказването на психически натиск върху Вас е нарушение на закона. Проблемът с колекторите е в методите, които използат за да Ви принудят да платите. Най-често се използва психическо насилие чрез многократни телефонни позвънявания дори и късно вечер.

Обикновено се касае за старо задължение, което е погасено по давност. Това са неплатени сметки за мобилни телефони, кабелна телевизия, интернет, ток , вода , парно и кредити. Ако просрочим някое плащане по тях за по-дълго време, задължението може да бъде прехвърлено на колекторска фирма и започва тормоза. 

Друг проблем се явява и неправилно изчисление на дължимата сума, лихвата и хонорара на юриста.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ КОЛЕКТОРСКИТЕ ФИРМИ И КАК РАБОТЯТ

Това са фирми за събиране на просрочени задължения на граждани. Обикновено изкупуват несъбираеми вземания от мобилни оператори, кредитни институции, доставчици на комунални услуги и др. Агенцията за вземания изкупува паричното задължение на по-ниска цена и след това се опитва да събере сумата от длъжника.

Оказва се, че има начини да се спасите от заплашителните писма, агресивните телефонни обаждания и претенциите за плащане на високи суми.

КАКВО ДА НАПРАВИТЕ, АКО ВИ ТОРМОЗЯТ

ПЪРВО: Трябва да проверите и да се убедите дали действително дължите сумата, която се търси от Вас. Трябва да разберете към кого е задължението, за какво и за кой период. Трябва да се разбере имат ли колекторите договор за цесия или са упълномощени да събират задължението.

Ако се окаже, че Вашето задължение е прехвърлено с цесия трябва писмено да сте уведомени с писмо от фирмата, която е продала вземането на колекторите. До момента на това уведомяване имате право да платите задължението на стария кредитор и да се освободите от него. Но това направете само, ако не е изтекла давността.

Не вярвайте на въпросните фирми, защото те са изключително изобретателни и проверявайте всичко, което твърдят. Има и случаи, в които задължението се плаща, но след това продължават да звънят по телефон. Случва се плащането да не е отразено при кредитора по различни причини и според колекторската фирма се води за неплатено.

Всички плащания трябва да се извършват срещу някакъв платежен документ или срещу съответна разписка, за да може да се докаже това впоследствие. Задължително пазете документа.

ВТОРО: Запишете си номера от който Ви звънят. Често звънят от различни номера. Напишете жалба до Комисията за защита на личните данни като опишете подробно случая и направите искане, комисията да извърши проверка на какво правно основание съответната колекторска фирма обработва личните Ви данни.

ТРЕТО: Напишете жалба до прокуратурата. Ако не знаете името на фирмата от която Ви звънят, посочвате това обстоятелство в жалбата и искайте прокуратурата да изиска от мобилните оператори данни за собственика на картата от която Ви звънят.

Подробно описвате ситуацията и правите искане да се извърши проверка и да се установи има ли данни за извършено престъпление.
Действията от страна на колекторската фирма могат да осъществяват съставите на престъпленията по чл. 143 от Наказателния кодекс — Принуда или чл. 213а от НК — Изнудване, като и двете са тежки умишлени престъпления и се наказват с лишаване от свобода. Не се притеснявайте, че Ви заплашват със съд. Вие имате права. При евентуално съдебно дело може да защитите най- добре правата си.

В случаите, когато давността на едно вземане е изтекла, а за периодичните вземания тази давност е 3 години (неплатени сметки към мобилен оператор, кабелна, Софийска вода, Топлофикация), то фирмата — кредитор не може да реализира правата си по съдебен ред, затова използва колекторските фирми, които чрез психически тормоз върху гражданите да ги принудят да платят едно свое задължение, което е погасено по давност.


Но за да упражните ефективно правото си да възразите трябва да има образувано съдебно дело. Моят съвет към Вас е да потърсите помощ от адвокат и да защитите правата и законните си интереси. Ако станате жертва на психически тормоз, обърнете се за съдействие към органите на МВР и Прокуратурата, както и към Комисията за защита на потребителите и Комисията за защита на личните данни.

Най-често колекторските фирми откупуват пакети от монополистите със задължения, които са изтекли по давност. Чрез различни способи обаче притискат гражданите да признаят дълговете, като по този начин се опитват да заобиколят давността чрез извънсъдебни споразумения

ЧЕТВЪРТО: Много е важно да не подписвате абсолютно никакви документи с колекторската фирма. Не трябва да се съгласявате да плащате каквито и да било суми, преди да ги проверите.
Колекторските фирми просто изнудват хората като злоупотребяват с незнанието им. Няма случай, в който колекторска фирма да е завела дело за сума, дължима към мобилен оператор с изтекла давност, и да го е спечелила, ако сте се консултирали с адвокат. По-добре да се заведе дело и да се реши проблема, отколкото да стоите и да не правите нищо.

През тази година се появи и нова измамна схема прилагана от колектори. Образува се дело срещу човек, който има стари задължения към мобилен оператор, банка и т.н. След това представител на колекторска фирма се обажда на човека и му казва, че е негов служебен защитник. Отправя се предложение да се заплати претендираната сума преди да се произнесе съда като се обяснява, че така длъжника ще спести разходи от разноски по делото -държавни такси и хонорар.

Не се доверявайте изобщо на такива внушения и не плащайте преди да сте се консултирали с адвокат, с опит в дела с колекторски фирми.

ПЕТО: Може да решите проблема кардинално като заведете дело срещу дадената колекторска фирма с искане да бъде установено, че претендираната сума за заплащане не се дължи от Вас. Трябва да се предяви пред съда отрицателен установителен иск за недължимост на сумата. При тази ситуация трябва да се посочи и оспори сумата, която търси колекторската фирма.

По самото дело, колекторите трябва  да докажат, че сумата се дължи. Колекторската фирма трябва да установи договорът въз основа, на който твърди, че Вие сте длъжник за определената сума, а и че вземането продължава да съществува към настоящия момент.

Необходимо е обаче все пак да разполагате с писмен документ от фирмата колектор, от който да е видно каква сума търсят от Вас. Това не става само с разговор по телефона.

В подобни случаи обаче колекторите отказват да издадат писмен документ. При това положение претенцията може да се доказва и със свидетели.

ШЕСТО: Друга честа практика е да се залепват на вратите на гражданите бележки от колектори, които хората оприличават на призовка. Не се безпокойте, ако получите такава бележка. Просто я приберете. Ще Ви потрябва за съдебно дело.

СЕДМО: Възниква и още един важен проблем с фирмите за събиране на задължения. Гражданите са подложени на постоянен психически тормоз. В резултат на телефонния тормоз и заплахи хората се притесняват, изпитват страх и негативни емоции, може да загубят дори съня си. За тези неприятни изживявания гражданите имат право на обезщетение за неимуществени вреди.

Условие да се заведе дело за неимуществени вреди е да се установи, че сумата не се дължи от Вас. Размерът на обезщетението се определя по справедливост от съда. Доказването отново става със свидетели, които трябва да установят неприятностите, които сте преживели от телефонния тормоз т.е да са чули разговора, който водите, да са видели в какво състояние изпадате след това и т.н. В практиката има и случаи при които хора с лабилна психика започват да посещават лекар и да пият лекарства в резултат на заплахите.

Ако не искате да станете поредната жертва на колекторска фирма и да си спестите телефонния тормоз, заплахите и да бъдете осъдени за суми, които не дължите потърсете помощта на специализиран адвокат за дела срещу колекторски фирми.

При допълнителни въпроси може да запишете час за консултация в кантората в гр. София, ул. „Княз Борис I“ № 99 на телефон 0884.07.44.21


4 мнения за “7 неща, които да направите за да се отървете от колекторска фирма”

Вашият коментар

Captcha loading...