Услуги

АДВОКАТ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ

Справка за имот, предстваителство пред нотариус, покупко-продажба на имот

АДВОКАТ ПО СЕМЕЙНО ПРАВО СОФИЯ

Дело за развод, дело за издръжка, изготвяне на брачен договор, споразумение, бракоразводен адвокат.

АДВОКАТ ТЪРГОВСКО ПРАВО СОФИЯ

Регистрация на фирма /откриване на еоод, оод, ет/, продажба на фирма, ликвидация и закриване на фирма, смяна на управител, смяна на адрес, промяна предмет на дейност, продажба на дялове, преобразуване еоод в оод, смяна на име на фирма; търговски спорове; търговски дела; изготвяне на търговски договори.

АДВОКАТ НАСЛЕДСТВЕНО ПРАВО СОФИЯ

Дело за делба на имот, изготвяне на завещание, оспорване на завещание, договор за продажба на наследство, правна консултация с адвокат.

АДВОКАТИ ПО ВЕЩНО ПРАВО СОФИЯ

Имотни дела, изготвяне на договор за дарение, изготвяне на договор за издръжка и гледане.

АДВОКАТ ДАНЪЧНО ПРАВО СОФИЯ

Обжалване на ревизионни актове, представителство при извършване на данъчни ревизии, съдебни дела по обжалване на ревизионен акт

АДВОКАТ НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО СОФИЯ

Адвокатска защита и съдействие по наказателни дела в София на досъдебно и съдебно производство на обвиняеми и пострадали, адвокатска защита и съдействие на подсъдим, тъжител и граждански ищец при дела от общ и частен характер, адвокатска защита в производствата по искане за налагане и изменение на мярка за неотклонение „задържане под стража“, изготвяне на тъжби, жалби и сигнали до прокуратура, полиция и съдилищата. Кога да потърсим адвокат по наказателно право? Във всички случаи, когато ви бъде повдигнато обвинение за извършено престъпление, препоръчително е да потърсим помощ от опитен адвокат по наказателно право в София. Имате право на адвокат от момента на задържането от полицията. Без да сте се консултирали с наказателен адвокат, не давайте обяснения. Адвокатът ще прецени коя е най-добрата защита за Вас.- дали да давате обяснения или да не давате обяснения, дали да искате споразумение или да твърдите, невин. Ако Ви трябва добър адвокат по наказателно право в София тел.0884074421.

АДВОКАТ ДОМАШНО НАСИЛИЕ СОФИЯ

Изготвяне на жалби за домашно насилие, водене на дело за домашна насилие.

АДВОКАТ ЛЕКАРСКИ ГРЕШКИ СОФИЯ

Водене на дело за лекарска грешка

АДВОКАТ ЗА ОБЖАЛВАНЕ НА НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Обжалване на акт и наказателно постановление

РЕГИСТРАЦИЯ НА НПО

Регистрация на сдружение, откриване на нпо, регистрация на гражданско дружество, регистрация на читалище, регистрация на фондация.

Публикации

Страници