Адвокати срещу Топлофикация

Съдебни дела срещу Топлофикация София

Проблемът с Топлофикация и потребителите ескалира през последните години. Това се дължи на факта, че потребителите отказаха масово да заплащат дължимите суми към Топлофикация и то не без основание. От друга страна, Топлофикация се възползва от правото си, което й дава закона, и на основание чл. 410 ГПК да потърси дължимите й суми по реда на заповедното производство. И точно тук възникна въпроса: запознати ли са потребителите с правата си и доколко основателни са претенциите им да не заплащат на Топлофикация?

По реда на чл. 410 ГПК съда издава заповед за изпълнение, която се връчва на длъжника. Ако длъжника не може да бъде намерен на адреса се залепва съобщение от призовкаря и последния се смята за уведомен. Много е важно длъжника да не се укрива, а незабавно да потърси консултация за да не изпусне срока за възражение.

Естествено, предварително трябва да се види каква е претенцията на Топлофикация и за какъв период се касае. Предвид факта, че има сметки, които не са заплащани с години, повечето длъжници могат да се възползват от правото си да противопоставят давност. Давността за задължения към Топлафикация е 3 години за главница и лихва. Има възможност да се възрази и по други причини – спряни радиатори, неотчетени топломери и т.н., но това е особеност на самия казус.

Ако длъжника възрази в срок, съда указва на Топлофикация, че има възможност да предяви иск в законоустановения едномесечен срок. След което се образува гражданско дело като Топлофикация задължително изискват две експертизи – съдебно-счетоводна и техническа. В това производство длъжника може да противопостави всички свои възражения, да постави допълнителни въпроси към експертите и т.н.

Ако длъжника не възрази в срок и е редовно уведомен, заповедта за изпълнение влиза в сила и съда издава изпълнителен лист на Топлофикация, след което се образува изпълнително дело при съдебен изпълнител и се преминава към запор на заплатата на длъжника и останалите способи за принудилно изпълнение.

Ако длъжникът не е редовно уведомен (получил е призовка залепена на вратата, но не е получил срещу подпис документи от съда), съда указва на Топлофикация да предяви иск и на дръжника се назначава служебен адвокат – особен представител.

Не е в интерес на длъжника да се укрива. Фактът, че не сте положили лично подпис пред призовкаря и не сте получили документи не Ви спасява и не печелите нищо. Делото няма да се прекрати, просто ще се забави, но това е свързано с допълнителни разноски, които после ще трябва да заплатите.

По-добре е да получите документите от призовкаря за да знаете за какво се касае – каква е претенцията на монополиста, за кой период, каква е търсената от Вас сума. Като имате информация ще можете по-добре да защитите правата си.

Трудно е да прецените дали да подадете възражение или не. Вероятно, не знаете как да реагирате, понеже не можете да си дадете ясна представа какъв би бил най-вероятния изход от спора. 

Моят съвет към длъжниците е – получите ли призовка от Топлофикация незабавно се консултирайте с добър адвокат по дела срещу Топлофикация, защото сроковете са много важни. Адвокатът ще прецени има ли смисъл да възразявате или не, защото това е свързано със съдебни разноски и адвокатски възнаграждения, които Вие ще трябва да заплатите.

Пазете се от триковете на Топлофикация

Не подписвайте документи за разсрочено плащане преди да се консултирате с адвокат. Като Ви предлага споразумение, монополиста включва в споразумението и стари задължения, които са погасени по давност. Веднъж подпишете ли споразумението, после не може да оспорвате.

Ако Ви трябва адвокат срещу топлофикация на телефон 0884074421 може да запишете час за консултация в кантората в гр. София, ул. „Княз Борис I“ № 99, тел. 0884 07 44 21 адв. Венелин Йорданов

Изпращане на документи

Може да изпратите документи като снимате с телефон на info.kantora@gmail.com

Ако  е във Ваш интерес подаването на възражения срещу заповедта за изпълнение и Вие желаете това, в цената на услугата се включва подготовка на възражението срещу заповедта за изпълнение и входирането му в съда, без за това да имате личен ангажимент.

кл. думи

#Добър адвокат срещу топлофикация
#Топлофикация софия съдебни дела
#Правна помощ срещу топлофикация
#Осъдени от топлофикация софия
#Дело топлофикация
#Топлофикация София
#Топлофикация дела длъжници
#Проблеми с топлофикация софия

Вашият коментар

Captcha loading...