Припознаване на дете без брак

Много често двама души живеят на семейни начала и от връзката им се ражда дете. По една или друга причина отношенията им се влошават и се разделят, но има дете.

Законът предоставя възможност, когато едно дете е родено извън брака,  да бъде припознато от неговия баща.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ПРИПОЗНАВАНЕ НА ДЕТЕ

Припознаването е юридически способ, чрез който едно лице се признава за биологичен родител на друго лице.

Всеки може да припознае своето дете – както майката, така и бащата, стига да имат навършени 16 г.

КАК СТАВА ТОВА

Припознаването може да се извърши след раждане на детето още в болницата. Ако това не е направено в акта за раждане на детето се записва баща неизвестен.

На по-късен етап бащата също може да реши да припознае детето.

Първоначално процедурата се развива пред длъжностно лице по гражданско състояние. Процедурата е ясно регламентирана.

Бащата подава заявление и декларация в съответната община. Подаване на документи винаги става лично.

Длъжностното лице по гражданското състояние съобщава припознаването в 7-дневен срок от извършването му на майката, на детето, ако то е навършило 14 г., както и на Дирекция “Социално подпомагане” по настоящия адрес на детето.

Ако в 3-месечен срок от съобщаването майката не оспори припознаването с писмено заявление до длъжностното лице по гражданско състояние, мъжът се вписва като биологичен баща в акта за раждане.

Майката обаче може и да оспори припознаването като твърди, че мъжът не е баща на детето.

Детето също може да оспори припознаването. Това става само по съдебен ред до 1 г. от навършването на пълнолетие, ако при припознаването детето е малолетно т.е няма навършени 14 г.

Ако припознатият е пълнолетен, той също може да оспори припознаването по съдебен ред до 1 г. от узнаването на събитието.

Дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес на детето също има право да оспори припознаването.Това може да се случи, ако се заведе дело в 1-годишен срок от извършване на припознаването.

КАКВО СЛЕДВА ПОСЛЕ

Длъжностното лице уведомява бащата, че има оспорване. Тогава въпросът се решава по съдебен ред. От датата на уведомяването мъжът има право в тримесечен срок  да предяви иск пред съда, за да установи, че той е баща на детето. Това е т.нар. иск за установяване на произход от бащата.

КАК СЕ ДОКАЗВА БАЩИНСТВО

Най-достоверният начин да се установи дали един мъж е биологичен баща на едно дете е чрез ДНК експертиза, която трябва да бъде поискана по делото по иск за бащинство. Няма нужда от други доказателства, защото независимо от контактите на майката, резултатите от медицинските експертизи са сигурни.

ИСК ЗА БАЩИНСТВО

Има случаи, при които обаче когато едно дете е извънбрачно, неговият биологичен баща  да не желае да го припознае. Тогава  майката на детето трябва да заведе дело за да се установи, че соченият мъж е биологичен баща на детето.

Това право принадлежи на двамата –  и на майката, и на детето.

Майката може да заведе дело до изтичане на 3 г. от раждането на детето. Ако се пропусне този срок, може на по-късен етап майката да заведе дело от името на детето, в качеството й на негов законен представител.

КОГА МОЖЕ ДА СЕ ЗАВЕДЕ ДЕЛО ЗА БАЩИНСТВО

Иск за бащинство може да се предяви, ако детето няма установен произход от своя баща. В акта за раждане на детето трябва да е записано, че бащата е „неизвестен“.

След като приключи делото и се установи, че мъжът е баща на детето, в акта за раждане на детото като баща се вписват неговите имена. По този начин бащата се ползва от всичките си права като родител на детето.

МОЖЕ ЛИ БАЩАТА ДА СЕ “ОТКАЖЕ” СЛЕД КАТО Е ПРИПОЗНАЛ ДЕТЕТО?

Категорично, не. Припознаването е неотменим акт и след като е направено, не може да се оттегля по собствено желание.

Може обаче да се иска унищожаване на припознаването само ако е извършено в определени случаи. Най – честите случаи са следните:

  • при грешка (ако майката е имала и други сексуални контакти, но и двамата  смятат, че е заченала от лицето, с което живее на семейни начала)
  • чрез измама (ако майката е имала и други сексуални контакти и е знаела, че детето не е заченато от съответния мъж, но умишлено го е накарала да вярва, че е негово)
  • при заплашване

Срокът, в който може да се иска унищожаване на направеното припознаване е 1 г. от установяване на грешката или измамата.

За да избегнете усложнения, неясноти и  стрес за детето, потърсете адвокатска помощ на кантората ни в гр. София.

Ако Ви трябва адвокат за дело за бащинство може да запишете час за консултация в кантората в гр. София, ул. „Княз Борис I“ № 99 на телефон 0884.07.44.21 адв. Йорданов


Вашият коментар

Captcha loading...