Отказ от наследство на длъжник

Отказът от наследство се прави по определена процедура пред съда.
Когато се прави отказ от наследство се отказвате от цялото наследство. Не може да се откажете от къщата, а да наследите колата. Не може да се откажете от наследство като поставяте каквито и да било условия.

Важно е знаете, че отказ от наследство може да направите само когато лицето, което наследявате е починало.

Предварителният отказ от наследство не поражда правни последици

По принцип отказ от наследство се прави, ако починалото лице, което наследяваме има задължения – кредити към банки, частни лица или юридически лица т.е. реално това е отказ от наследство при дългове.

Няма законов срок, в който трябва да направите отказ от наследство, но е невъзможно да се откажете от наследство, което вече сте приели.

Веднъж заявите ли отказ от наследство не може по-късно да се откажете. Просто не плащате задълженията, които наследявате, но и губите всичко, което е притежавал наследодателя – къща, кола, пари, вещи.

Как се прави отказ от наследство на длъжник?

Отказът се прави със заявление за отказ от наследство. Подавате заявления до съответния Районен съд, където е бил постоянния адрес на починалото лице. Заявлението трябва да бъде нотариално заверено. Към заявлението прилагате препис от акт за смърт, удостоверение за наследници и документ за платена държавна такса. Таксата е в размер на 25 лева (20 лв. за вписването на декларацията и 5 лв. за издаване на удостоверение).

Молбата се подава на „Регистратура” в съответния съд. При завеждането на заявлението ще получите входящ номер, който ще бъде поставен на Вашия екземляр.

Какво следва после?

Заявлението се разглежда от съдия и отказът от наследство се вписва в особена книга при съда. При подаването на заявлението ще Ви уведомят кога ще си получите удостоверението. Обикновено до една седмица.

Готовото удостоверение може да ки го получите от деловодството на съответния съдебен състав срещу представяне на лична карта и подпис.

След като направите отказ от наследство, ако Ви потърси частен съдебен изпълнител с искане да плащате, вече сте защитени. Не сте длъжни да плащате, а просто му представяте препис от удостоверението за отказ от наследство.

При допълнителни въпроси може да запишете час за консултация в кантората в гр. София, ул. „Княз Борис I“ № 99 на телефон 0884.07.44.21


Вашият коментар

Captcha loading...