Как се прекратява трудов договор

Трудов договор – основания и процедура за прекратяване

Уволнен сте или обмисляте да напуснете работата си? Уверете си, че знаете правата си.

Има няколко способа за прекратяване на трудов договор, които са уредени в Глава 16 от Кодекса на труда.

Първият способ е по взаимно съгласие. Не ви препоръчваме да се съгласите на това правно основание да прекратите трудов договор, защото след това трудно можете да оспорите прекратяването и да претендирате за незаконно уволнение. Отделно от това имате право само на четири месеца обезщетение за безработица, ако договора е прекратен по взаимно съгласие.

Вторият способ е прекратяване на трудовия договор по инициатива на работодателя срещу уговорено обезщетение. При тази хипотеза можете да претендирате обезщетение за минимум четири брутни трудови възнаграждения.

Трети способ е прекратяване на трудовия договор от работодателя с предизвестие. При тази хипотеза трябва да се направи правен анализ дали основанията посочени в чл. 328 т.1-12 действително са налице, съобразно конкретния казус. Имайте предвид, че отделните хипотези не се прилагат механично, а са точно регламентирани.

В случай, че някое от основанията е посочено привидно, заповедта за прекратяване на трудовия договор подлежи на обжалване пред съответно компетентния съд. Много трябва да се внимава със сроковете. Срока за обжалване на незаконно уволнение е 2 месеца, считано от датата на връчване на заповедта.

Четвърти способ е дисциплинарно уволнение. При тази хипотеза законодателят е регламентирал изчерпателно предпоставките, като е предвиден и съответния процесуален ред за налагане на съответното наказание. Неспазването на реда води до незаконно уволнение.

Какво може да претендирате пред съда?

  • да се признае уволнението за незаконно;
  • да ви се изплати обезщетение за оставане без работа за срок от 6 месеца;
  • да ви се изплати неползван платен годишен отпуск;
  • да бъдете възстановени на работа, ако желаете;

Препоръчвам при спор с работодател относно трудовото правоотношение да не подписвате и да не приемате за връчване никакви документи, ако не сте наясно с тяхното съдържание. Потърсете незабавно консултация с адвокат. Сроковете са много важни.

Ако Ви трябва адвокат по трудови дела в София може да запишете час за консултация в кантората в гр. София, ул. „Княз Борис I“ № 99 на телефон 0884.07.44.21 (Viber, WhatsApp, Telegram) адв. Венелин Йорданов

2 мнения за “Как се прекратява трудов договор”

  1. Полицай ми каза, че лицето ми е вкарано в някаква европейска система за тежки престъпници с дактилоскопични отпечатъци, която позволява на полицаите да ме локализират и разпознават навсякъде чрез AI Software за разпознаване на лица който е към самата система. Не ми каза за коя система става на въпрос и дали става на въпрос за евродак. Как мога да разбера в коя система е вкарано лицето ми и как мога да го премахна оттам?

    Отговор

Вашият коментар

Captcha loading...