Адвокатска кантора „Йорданов“ е основана през 2009 г. и се намира в гр. София Център. Ние предлагаме адвокатски услуги и правна помощ на граждани, фирми и НПО. Нашите адвокати могат да Ви съдействат за консултации и завеждане на дело срещу Топлофикация, ЧЕЗ, Софийска вода, Банки (кредити), Имотни дела, Разводи и семейни дела (осиновяване, бащинство, родителски права), Трудови дела, Наказателни дела, Домашно насилие, Регистрация и откриване на фирма – еоод, оод, Ликвидация и закриване на фирма и други.

Ако търсите адвокат за имотни дела в София или имотни спорове, адвокат наказателно право, бракоразводен адвокат в софия, адвокат за дело за издръжка, адвокат за регистрация на фирма, адвокат за обжалване на акт, може да ни намерите в гр. София, ул. „Княз Борис I“ № 99, сутерен и на тел. 0884 07 44 21

Целта на правния блог е да се информират гражданите за правата си и как могат да ги защитят.

Блогът има информативен характер и не създава отношения между клиент и адвокат. По конкретен казус се консултирайте с адвокат.