Закриване на фирма [2022]

Как става закриване на ЕООД или ООД

Ликвидация на ООД или ЕООД е процес, който отнема време, но понякога се налага по спешност закриване на фирмата, вместо „замразяване на фирма”.

Последният термин има съвсем различно значение и е свързан само с подаване на данъчна декларация, че фирмата няма да извършва дейност. Ако се подаде такава декларация в НАП, фирмата остава да си съществува и е вписана в Търговски регистър.

Това решение може да се налага по различни причини, но най-често причината е, че собственика и/или управителя на фирмата, която не извършва дейност, започне нова работа за която има изисквания лицето „да няма участие в търговско дружество”. Освен ликвидация на фирма има и друг вариант, който е по-бърз – фирмата да бъде прехвърлена на трето лице.

До закриване на фирма може да се стигне и ако съдружник почине и наследниците не желаят да продължат дейността на фирмата

Закриването на фирма отнема минимум седем месеца.

Срокът не може да се намали независимо дали фирмата е извършвала дейност или не. Процедурата е много по-сложна от регистрация на фирма.

Процедурата по закриване на фирма без дейност не се различава от тази при фирмите, които са осъществявали дейност.

Разликата е в това, че когато една фирма е имала дейност, тя обикновено има имущество, служители, както и сделки, по които все още може да има вземания или задължения. Освен това, фирмите, които са имали назначени служители трябва да предадат в НОИ разплащателни ведомости и други документи.

Прекратяване на дейност

Процедурата стартира с вземане на решение от собственика при ЕООД или решение на общо събрание на ООД за прекратяване на дейността на фирмата и обявяването й в ликвидация. Избира се и ликвидатор, като обикновено това е управителя на фирмата. Ликвидаторът заверява подписа си пред нотариус.

След това се уведомява НАП за взетото решение и се изисква удостоверение, което се издава в рамките на 60 дни. С полученото удостоверение се входират документи в Търговски регистър и ликвидацията се вписва по партидата на фирмата.

Обявяване на покана до кредиторите

След като се впише ликвидацията се обявява покана до кредиторите в Търговски регистър. Ако фирмата има кредитори те се поканват да предявят претенциите си независимо дали фирмата има задължения. Това е част от процедурата. От вписване на поканата започват да се броят и шестте месеца.  

Заличаване на фирмата

Заличаване на фирмата е последният етап. Изисква се удостоверение от НОИ за предадени ведомости. Ако фирмата не е извършвала дейност и е нямала назначени служители нещата се случват бързо. Ако обаче е имало служители трябва да се подадат редица документи в НОИ за да се получи удостоверението.

След като се получи удостоверението от НОИ се изготвят и редица документи – отчет на ликвидатора, решение на общо събрание, начален и краен ликвидационен баланс и др.

Ако фирмата има банкова сметка, тя трябва да се закрие.

Отново се представят окончателни документи в Търговски регистър за заличаване на фирмата.

При всяко представяне на документи в Търговски регистър при Агенция по вписвания се заплаща и държавна такса.

Етапите по закриване на фирма, накратко:

  • Прекратяване на договорите със служители;
  • Предаване на документи в НОИ;
  • Получаване на удостоверение от НОИ;
  • Уведомяване на НАП за предстоящото заличаване;
  • Удостоверение от НАП;
  • Ако има задължения към НАП, трябва да се уредят;
  • Прекратяване на дейността и покана до кредиторите;
  • Ако има задължения, те трябва да се уредят;
  • Разпределение на имуществото и изготвяне на ликвидационни баланси;
  • Заличаване на ЕООД или ООД

Цена на закриване на фирма от 380 лв. до 499 лв.

Ако имате необходимост от адвокат за закриване на фирма може да запишете час за консултация в кантората ни в гр. София, ул. „Княз Борис I“ № 99, тел. 0884 07 44 21, адв. Венелин Йорданов

Етикети: ликвидация на фирма, закриване оод,,ликвидация оод, ликвидация на фирма със задължения, ликвидация на фирма цена, ликвидация на фирмата, ликвидация на фирма без дейност, ликвидация на фирма регистрирана по ддс, ликвидация на фирма документи, ликвидация на фирма с данъчни задължения, ликвидация на фирма и право на борса, ликвидация на фирма нои