Адвокат срещу бързи кредити

Взели сте заем от фирма за бързи кредити поради спешна нужда. В един момент не може да плащате вноските. Обаждат Ви се по телефона от фирмата и Ви притесняват като сумите, които дължите стават все по-големи. В шок сте и не знаете какво да правите.

КАК ДА СЕ ЗАЩИТЯ ОТ ФИРМА ЗА БЪРЗИ КРЕДИТИ?


Трябва да знаете, че Вие имате и права независимо, че дължите пари. При фирмите за бързи кредити нарушенията често са фрапиращи. Лихвите, таксите и условията при тях често са несправедливи и неравноправни.

Предварително не сте уведомени и за наказателните такси и лихви, които начисляват при просрочие на вноските. Например при заем от 1500 лв. се оказва, че трябва да върнете 3100 лв.

Вашите права обаче са защитени от Закона за защита на потребителите, както и от Европейското законодателство - Директива 93/13 ЕИО на Съвета от 5 април 1993г. относно неравноправните клаузи в потребителските договори.

Единственият сигурен начин на защита обаче е съдебно дело. Съда да обяви за нищожни неравноправните клаузи по договора, с които ви се начисляват прекомерно високи лихви и неустойки, такси за допълнителни услуги. Ако в договора няма фрапиращи нарушения ще платите само реалните суми, които сте взели в заем и нормална лихва. Налице е съдебна практика по такива дела.

Когато кредитът стане предсрочно изискуем, независимо поради каква причина, фирмата има право да изиска само тази част от лихвата, която е начислена за периода на ползване на кредита.
Има хипотези, при които при определено неизпълнение фирмата може да изиска предсрочно погасяването на цялата сума. Но и в този случай няма как да се иска лихвата за периода, в който кредитът вече няма да е дължим, защото ще е предсрочно погасен.

Не може да се изискват и всякакви други такси за управление на кредита. Това е незаконно. По закон годишният процент на разходите (лихвите и всички други допълнителни плащания извън главницата) не могат да превишават 50% от размера на главницата на годишна база.

Най-често се въвеждат допълнителни такси за управление на кредита, като напомняне, че предстоящо плащане, за което се начисляват 5 лв. или предлагане за намиране на гарант, срещу сумата от 500 лв., при искани 300 лв.
Има и случаи на неправомерно изтеглени кредити, особено в онлайн средата. Тогава засегнатият следва да се обърне към прокуратурата за установяване на обстоятелствата, при които това се е случило.

Така ще може впоследствие да бъдат предприети необходимите мерки от него да не се изискват суми, които не дължи.

Не се подлъгвайте по рекламни оферти от фирми за бързи кредити с предложение от 0 % лихва и не сключвайте такива договори. По възможност изобщо не взимайте бърз кредит. Запознайте се много внимателно с договора и общите условия преди подписване, защото веднъж като подпишете договора след това започват проблемите.

Ако имате проблем, моят съвет е да се консултирате с адвокат и да заведете дело срещу фирма за бързи кредити.

Ако Ви трябва адвокат срещу бързи кредити може да запишете час за консултация в кантората в гр. София, ул. „Княз Борис I“ № 99 на телефон 0884.07.44.21


Вашият коментар

Captcha loading...