Бракоразводен адвокат в София

18 въпроса за развод по взаимно съгласие

Съдържание

Ако е дошло време да сложите край на брака си или обмисляте подобна опция в близко бъдеще, задължително трябва да се запознаете с процедурата за развод и какви са правата Ви.

Затова ще ви трябва опитен адвокат по бракоразводни дела, който да Ви консултира за да знаете какви действия да предприемете и какви ще са последиците за Вас.  

Как да се разведем – често задавани въпроси

 1. Мога ли да се разведа онлайн?

  Не. Това е невъзможно към настоящия момент. Документите се депозират в съда на хартия. Насрочва се дело за съответна дата и час.

 2. Какви такси се заплащат?

  Първоначалната държавна такса е 25 лв. за развод. С решението съда определя и окончателна такса между 20 лв. и 40 лв. за един съпруг. Ако се присъжда издръжка за дете – таксата е 2 % от размера на издръжката за три години.
  След приключване на делото се заплащат и такси за заверени преписи от съдебното решение – не повече от 20 лв. в зависимост от броя страници на решението.

 3. Задължително ли е да присъствам лично на делото?

  Трябва да присъствате в съда лично – вие и съпруга/та. Ако са налице уважителни причини (например ако единият от съпрузите е в чужбина) може да се упълномощи адвокат с нотариално заверено пълномощно като в него е описано подробно споразумението за развод. Преценката дали са налице уважителни причини винаги е конкретна и е на съда, който ще гледа делото.

 4. Необходимо ли е да се явя с адвокат по делото?

  Ако имате предварително изготвени документи от адвокат и се развеждате по взаимно съгласие, не е задължително. За Ваша сигурност и спокойствие може да ангажирате адвокат, който да присъства на делото.

 5. Може ли да сключим споразумение за развод без да ходим в съда?

  Не. Споразумението трябва да се утвърди от съд за да имате законен развод. Без съдебно решение няма развод.

 6. Какви документи са ми необходими за развод по взаимно съгласие?

  Молба до съда, споразумение, декларации и допълнителни документи в зависимост от конкретния случай.

 7. Мога ли да се разведа, ако живея в чужбина?

  Има особености при тази ситуация. Разводът зависи от това имате ли деца, при кого живеят, другият съпруг в България ли живее, къде сте живяли последно като семейство и др. Необходима е предварителна консултация с бракоразводен адвокат.

 8. Какво се случва с общите имоти и коли след развода?

  Може да сключите брачен договор преди развода и да си ги поделите. Ако не сключите брачен договор, след развода ставате съсобственици на имотите и колите.

 9. Кой ще ползва семейното жилище след развода?

  Отговорът на този въпрос зависи от това дали жилището е придобито по време на брака или е собственост на едния съпруг по наследство, придобито преди брака или на роднина. Ако от брака има ненавършили пълнолетие деца се държи сметка и на кого ще бъдат предоставени родителските права.

 10. Какво става с фамилното име на съпругата след развода?

  Този въпрос се урежда в споразумението, но съпругата има право да запази фамилията си без да иска съгласие на съпруга.

 11. Дължи ли ми съпруга издръжка след развода?

  В практиката е прието в споразумението да се записва, че след развода съпрузите не си дължат издръжка. Може обаче да се уговори и заплащане на издръжка.

 12. На кого ще бъдат предоставени родителските права върху детето?

  Този въпрос се урежда в споразумението. По принцип се предоставят на майката, а бащата има право на лични отношения с детето (например първа и четвърта събота и неделя от месеца, за определени празници и 20 дни през лятната ваканция на детето).

 13. Къде ще живее детето след развода?

  По принцип детето живее при родителя, който упражнява родителските права.

 14. Каква издръжка се дължи за детето?

  Издръжка се определя задължително от съда. Размерът на издръжката зависи от доходите на родителите, възрастта и нуждите на детето. Минималният размер на издръжката се променя всяка година и е ¼ от минимална работна заплата за страната. Консултацията с опитен бракоразводен адвокат ще помогне да се вземе правилното решение от родителите на детето относно размера на издръжката.

 15. Какво друго можем да запишем в споразумението?

  Може да се уговори какво се случва след развода с даренията на значителна стойност направени по време на брака, както и с кредити, които са теглени от банки и др.

 16. Със съпруга ми желаем да се разведем по взаимно съгласие, но имаме разногласия по някои въпроси. Какво да правим?

  Направете съвместна кансултация с брачен адвокат. Адвокатът ще Ви помогне да решите проблема по най-добрия начин за Вас.

 17. Съпругът ми не желае и да чуе за развод. Какво да правя?

  Направете консултация с адвокат по семейно право. Адвокатът ще проведе разговор с другия съпруг и ще се опита да го убеди да размисли като му обясни подробно предимството на развод по взаимно съгласие.
  Ако не се постигне споразумение за развод по взаимно съгласие, единствения възможен изход от ситуацията е завеждане на дело за развод по исков ред.

 18. Може ли само да ми изготвите документи за развод по взаимно съгласие?

  Да. Предлагаме и такава услуга. Провеждаме една консултация, уточняваме всички необходими въпроси, изготвяме съответните документи.

Ако Ви трябва бракоразводен адвокат в София може да запишете час за консултация в кантората в гр. София, ул. „Княз Борис I“ № 99 на телефон 0884.07.44.21 (Viber, WhatsApp, Telegram) адв. Венелин Йорданов

Горната информация е предоставена за Ваше улеснение и не представлява правен съвет, както и не създава отнешение между клиент и адвокат.

Вашият коментар

Captcha loading...